Katarzyna Elżbieta Mikrut

Specjalista d/s regulacji układu nerwowego | Provider TRE® | Facylitator HAE | Praktyk Access Bars® |Coach| Trener biznesu

Specjalizuję się w uwalnianiu ograniczeń myśli i ciała. Od ponad 11 lat moją misją jest pomoc w odnajdywaniu bezpieczeństwa w sobie poprzez pracę z ciałem i przywracanie równowagi układu nerwowego oraz zmianę przekonań z niezdrowych na wspierające/zdrowe, budowanie poczucia wartości i odkrywania swoich talentów.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest działanie autonomicznego układu nerwowego, samoregulacja, koregulacja i neurocepcja, czyli odkrycia teorii poliwagalnej dr Stephana Porgesa, które to zrewolucjonizowały spojrzenie na powodzenie w zakresie redukcji stresu, przywracania zdrowia psychicznego i fizycznego oraz tworzenia zdrowych relacji i organizacji.

Od  2018 wspieram dzieci, młodzież, rodziców i rady pedagogiczne w ramach programu  „Bezpieczny Kraków” finalizowanego przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w tematach: Nowych form agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży i sposobów radzenia sobie z nimi, Uzależnień Behawioralnych oraz jako współautor programu: Jak wspierać rówieśników, którzy znajdują się w kryzysie psychicznym, Depresja, wykluczenie, presja, cyberprzemoc, Depresje, myśli samobójcze i samookaleczenia wśród młodzieży i nastolatków – jak wspierać młodych ludzi w kryzysie psychicznym.

Wierzę, że dopiero mając mocne fundamenty, można iść dalej w kierunku realizacji swoich celów, pomimo przeszkód oraz wyzwań dnia codziennego.

Jestem certyfikowanym coach’em  (IC) i trenerem rozwoju osobistego, Providerem TRE® (Tension & Trauma Releasing Exercises), Praktykiem Access Bars®, specjalistą d/s komunikacji w biznesie, doradcą zawodowym, Praktykiem Points of You ®, trenerem FRIS-style myślenia ®, terapeutą RTZ® i SFA. Ukończyłam Szkołę Profesjonalnego Coachingu (IC), roczny kurs podstaw pomagania Gestalt oraz sesję terapeutyczną –  szkoleniową Simontona, facylitatorem grup rozwojowych z udziałem koni HEA (Horse Assisted Eduction).

„Kiedy ktoś nie jest w kontakcie ze sobą, nie powinien dotykać innych” 

Anne Morrow Lindbergh

Mam za sobą dwa swoje procesy coachingowe, trzy treningi interpersonalne, sześcioletnią pracę własną z TRE® oraz szereg szkoleń i warsztatów pogłębiających moją samoświadomość (łącznie ponad 1400 godzin szkoleń własnych). Regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

Aktualnie rozpoczynam w 4’ro letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena akredytowanej przez Międzynarodowy Instytut Analizy Bioenergetycznej (International Institute for Bioenergetic Analysis, IIBA)

Przeprowadziłam 1680 godzin szkoleń grupowych (otwartych i zamkniętych) oraz 730 godzin spotkań indywidualnych.

Od 2011 roku byłam związana ze Stowarzyszeniem Nowa Psychologia, gdzie zostałam zaproszona przez Prezes Stowarzyszenia  – Dorotę Hołówkę do współprowadzenia kampanii Wybieram Dobre MyśliPowiedz Stop Narzekaniu. Przez 16 lat prowadziłam agencję marketingu zintegrowanego Mrufka Grupa IMC, w której miałam przyjemność współpracować dla takich marek jak IKEA, BMW, Tymbark, JYSK, Szlachetna Paczka czy Parlament Europejski.

Z miłości do rozwoju osobistego oraz podnoszenia swojej skuteczności i produktywności, recenzuję książki z tego zakresu dla Wydawnictwa Galaktyka.